Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

25 października 2021

Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy nr BI.272.9.2019

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

20.10.2021r. – zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy nr BI.272.9.2019 z 22.07.2019r. (roboty budowlane) zwiększającego wynagrodzenie o kwotę: 229.523,58 zł w związku z wystąpieniem konieczności udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów