Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 października 2022

Odbiór końcowy prac wykonanych w ramach Umowy nr BI.272.6.2019

W dniu 13.10.2022r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Umowy nr BI.272.06.2019 z 22.07.2019r. na „Budowę z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie m. Chojnice – część I: budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna”.

W wyniku realizacji powyższej umowy wykonano kanalizację deszczową z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni ulic na odcinku: Parkowa-Pl-Niepodległości-Sukienników-Okrężna.

W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźniki produktu:

– długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – na poziomie 0,22 km

Koszty poniesione w ramach umowy: 2.507.648,96 zł.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów