Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 października 2022

Odbiór końcowy prac wykonanych w ramach Umowy nr BI.272.7.2019

W dniu 26.10.2022r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Umowy nr BI.272.07.2019 z 22.07.2019r. na: wykonanie zadania: „Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie m. Chojnice – część II: budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Al. Brzozowa, ul. Prochowa, H. Sawickiej, Ducha Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, G. Goedtke, 14 Lutego, Wycecha”.

W wyniku realizacji powyższej umowy wybudowano kanalizację deszczową wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni ulic: Al. Brzozowa, Prochowa, H. Sawickiej, Ducha Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, G.Goedtke, 14 Lutego, Wycecha.

W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźniki produktu:

– długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – na poziomie 3,45 km

Koszty poniesione w ramach umowy: 9.630.366,64 zł, w tym:

zakres Gminy Miejskiej Chojnice: 8.945.223,48 zł

zakres Powiatu Chojnickiego: 685.143,16 zł.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów