Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 grudnia 2020

Odbiór końcowy prac wykonanych w ramach Umowy nr BI.272.1.2019

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

10.12.2020r. – odbiór końcowy prac wykonanych w ramach Umowy nr BI.272.1.2019

W dniu 10.12.2020r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Umowy nr BI.272.1.2019 z 6.02.2019r. na:

„Budowę z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Łanowa, Towarowa, Al. Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa, Łużycka, Kaszubska, Angowicka w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”.

W wyniku realizacji powyższej umowy wybudowano kanalizację deszczową wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni w ul. Łanowej Towarowej, Al. Brzozowej, Sędzickiego, Dworcowej, Łużyckiej, Kaszubskiej i Angowickiej.

W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźnik produktu:

  • długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – na poziomie 2,382 km.

Koszty poniesione przez GMCh w ramach umowy: 6.232.782,38 zł.

17.12.2020r. – Aneks nr 2 do Umowy nr BI.272.5.2018 z 22.03.2018r. wydłużający termin zakończenia umowy do dnia 30.10.2022r. oraz zwiększający wynagrodzenia o kwotę: 433.575,00 zł.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów