Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 listopada 2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice dot. planu polowań

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1683, 2320) Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie DANIEL nr 55 Warszawa.

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach,
  • na tablicach ogłoszeń:
    • Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 3
    • Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 4
Dokumenty do pobrania:

ObwieszczenieObwieszczenie [19 KB, docx]

W kategorii: Ogłoszenia