Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 maja 2024

Wykaz nieruchomości miejskich przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie

W kategorii: Nieruchomości przeznaczone do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie