Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 marca 2022

Trwa nabór wniosków do programu “STOP dla SMOGU w Chojnicach”

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w ramach miejskiego programu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”. Zadania podlegające realizacji dotyczą modernizacji źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów ocieplanych węglem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub elektrycznym źródłem ciepła.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan istniejący źródła ciepła oraz tytuł prawny budynku. Wymagane jest, aby aplikujące osoby fizyczne były właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego lub wyodrębnionego samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, położonego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, który nie jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wnioski o dofinansowanie na  wymianę pieców centralnego ogrzewania na bardziej ekologiczne, można pobrać tutaj lub w punkcie informacyjnym – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, budynek starego szpitala, wejście od ul. Sukienników, II piętro, pok. 201. Kwota dofinansowania wynosi 7.000 zł

Szczegółowe informacje na temat programu pod numerem telefonu 52 397 18 00 wew. 72

W kategorii: Aktualności