Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lutego 2009

Monitoring wizyjny w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach – 2008

W ramach wykonanego monitoringu zainstalowano 34 kamery wewnętrzne, 9 kamer zewnętrznych oraz 3 rejestratory i 3 monitory wraz z klawiaturą sterującą.

Koszt wykonanego monitoringu wyniósł 79.530,00 zł, w tym dofinansowanie:

  • MEiS – 12.000,00 zł

W kategorii: 2009