Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lutego 2009

Budowa ul. Podlesie w Chojnicach – 2008

Zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

  • nawierzchnia ulicy o dł. 147 mb, 54 mb ul. Czereśniowej,
  • chodnik o dł. 196 mb i pow. 392 m2,
  • kanalizacja deszczowa Ø 250-160 PCV – 91,5 mb z 6 wpustami ulicznymi,
  • przebudowano linię Sn o dł. 90 mb

Nakłady inwestycyjne – 278.804,12 zł

W kategorii: 2009