Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 czerwca 2009

Modernizacja ul. 31 Stycznia w Chojnicach – 2009

W części jezdni wbudowano kostkę kamienną z odzysku z podbudowy, a pozostałą część wykonano z kostki granitowej o łącznej pow. 2.043 m2. Chodniki i zjazdy zostały wykonane z kostki klinkierowej o pow. 1.341 m2. Odwodnienie ulicy oraz przyległych budynków włączono do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej Ø 250 PCV o dł. 294 mb. Wykonano nowe oświetlenie uliczne z 11 pkt świetlnymi.

Całkowity koszt inwestycji – 1.993.717,13 zł

W kategorii: 2009