Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lutego 2009

Budowa ogrodzenia wokół boiska Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach – 2008

Po rozbiórce istniejącego ogrodzenia wykonano całkowicie nowe wraz z zabudową miejsce na odpady – śmietników oraz murem oporowym od ul. Sukienników. Zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

  • dł. ogrodzenia 190,75 mb,
  • 80 szt. przęseł, 4 furtki i 2 bramy wjazdowe,
  • obudowa śmietnika o kubaturze 63 m3

Koszt wykonanego zadania wyniósł 650.272,47 zł

W kategorii: 2009