Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 czerwca 2009

Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Chopina w Chojnicach – 2009

Nawierzchnię ulic Heweliusza, Dąbrowskiej wykonano z kostki betonowej polbruk o łącznej dł. ca 137 mb i pow. 864,12 m2. Wybudowano odwodnienie z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Staszica Ø 200 PCV o dł. 125 m oraz Ø 315 PCV o dł. 199 m. Natomiast ul. Chopina wykonano z kostki betonowej polbruk jako ciąg pieszo-jezdny o dł. 149,55 mb i pow. 540,76 m2.

Całkowity koszt inwestycji – 349.347,47 zł

W kategorii: 2009