Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 kwietnia 2004

Budowa ogrodzenia cmentarza Żołnierzy Radzieckich

Inwestycja obejmowała realizację ogrodzenia z metalowych przęseł wraz z oczyszczeniem rdzy i pomalowaniem istniejącej bramy z zastosowaniem piaskowania i cynkowania elementów.
Termin realizacji: 2004 r.
Koszt zadania: 31.100 zł

W kategorii: 2004