Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Michaiło Konstantynowicz Wołkow

Michaił Konstantynowicz Wołkow – urodzony 17 kwietnia 1950. Jest absolwentem Kijowskiego Instytutu Kultury, który ukończył w 1976 roku. Całe życie zawodowe poświęcił kulturze. W jej instytucjach zajmował różne stanowiska. Z czynnego życia zawodowego, ze względu na stan zdrowia, na początku 2010r. odszedł na emeryturę. Zasłużony pracownik kultury Ukrainy, członek Związku Dziennikarzy Ukrainy, generał-major Międzynarodowej Organizacji Kozactwa przy Prezydencie Ukrainy. Doktor kulturoznawstwa, reżyser, nauczyciel akademicki, autor 8 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Michaił Wołkow jest inicjatorem partnerstwa obu miast w nowej rzeczywistości ustrojowej Polski i Ukrainy. Wielokrotnie bywał w Chojnicach prezentując poprzez zespoły artystyczne oraz twórców kulturę Ukrainy.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Chojnice otrzymał 26 czerwca 2010 roku podczas obchodów Dni Chojnic.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.historiachojnic.pl (dostęp dnia 10.02.2012 r.)

W kategorii: Honorowi Obywatele