Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Albert Menheere

Albert Menheere – urodzony 7 kwietnia 1946 r. Ma wykształcenie średnie, które uzupełniał kończąc liczne kursy specjalistyczne. Zawodowo zajmował się prowadzeniem kuchni w jednostkach służby zdrowia. Pracował jako szef kuchni w domach późnej starości i szpitalach. Otrzymał szereg nagród w konkursach kulinarnych. W 1982 roku rozpoczął pracę w Kaatsheurel, gdzie pracował do emerytury, tj. do 2006 roku. Od 1999 roku Albert Menheere jest członkiem Fundacji Kienkeurig pomagającej chorym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej mieszkańcom Chojnic. Od 5 lat jest jej prezesem. To dzięki jego pracy do Chojnic trafiają dary w postaci sprzętu rehabilitacyjnego czy elementów wyposażenia dla placówek niosących pomoc mieszkańcom naszego miasta. Albert Menheere kontynuuje dzieło pomocy zainicjowane przez J. Collarda wprowadzając szereg nowatorskich rozwiązań i pomysłów. Wielki przyjaciel Chojnic, oddany i zaangażowany w tym co robi.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/447/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. nadano mu Honorowe Obywatelstwo Miasta Chojnice.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.historiachojnic.pl (dostęp dnia 26.04.2012 r.)
Źródło zdjęcia: www.polonus.nl (dostęp dnia 26.04.2012 r.)

Irmina Łysakowska

W kategorii: Honorowi Obywatele