Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 lutego 2018

„Maraton” przetargowy przed inwestycjami

Przed uruchomieniem kolejnych tegorocznych inwestycji trwają procedury przetargowe.

Jedno z najważniejszych zadań – poprawa bilansu wodnego poprzez rozbudowę systemu odbioru wód opadowych i roztopowych – zostało podzielone na dwa odrębne postępowania przetargowe. Pierwsze z nich, dotyczące m.in. zagospodarowanie Strugi Jarcewskiej zostało unieważnione. Według kosztorysu ta część inwestycji została oszacowana na 15 670 000 zł, tymczasem oferty przetargowe były droższe – wyjaśniał na konferencji prasowej 5 lutego burmistrz Arseniusz Finster. – Goleniowska firma Mazur zaproponowała 17 100 000 zł, chojnickie konsorcjum firm Ekomel i Marbruk – około 19 500 000 zł. Ta część przetargu została powtórzona, oferty zostaną otwarte 21 marca. Równocześnie jest ogłoszony przetarg na drugą część tej inwestycji, oferty będą składane do 21 lutego.

Również prace związane z utworzeniem integrującego węzła transportowego są podzielone na części. Przygotowana jest dokumentacja przetargowa dotycząca dworca autobusowego i ścieżek rowerowych – ogłoszenie zostanie zamieszczone po ocenie dokumentacji ex ante w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim. 23 lutego zostanie ogłoszony przetarg na modernizację budynku głównego, budowę parkingów. Równolegle podobne procedury będzie wdrażać spółka PKP PLK S.A. na część związaną z infrastrukturą kolejową (m.in. perony, przejścia podziemne).

16 lutego zostaną otwarte oferty na budowę windy w Szkole Podstawowej nr 3. Pomiędzy 15 a 20 lutego ruszy procedura przetargowa dotycząca budowy ulic Truskawkowej i Morelowej na Osiedlu Słonecznym.

Mamy dobrą wiadomość dotycząca remontu murów obronnych wzdłuż ul. Sukienników – dodaje burmistrz. W przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Oleksy z Torunia z kwotą 110 170 zł i siedmioletnią gwarancją. Oczekujemy, że również powiat rozstrzygnie przetarg na swa część tego zadania obejmująca naprawę muru pod basztą Kurza Stopa.

W kategorii: Utworzenie transportowych węzłów integrujących ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego