Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 czerwca 2018

Leon Stoltmann

W dniu 11 czerwca 2018 r. uchwałą nr XLV/523/18 Rada Miejska w Chojnicach nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice panu Leonowi Stoltmannowi.

Leon Stoltmann urodził się 10 kwietnia 1938 r,. we wsi Zalesie gm. Brusy na tzw. ojcowiźnie. Od 1939 r. rodzina pana Leona zamieszkała na stałe w Leśnie na wybudowaniu tej wsi  nazywanym lokalnie Dorszyk. W 1952 r. Leon Stoltmann ukończył Szkołę Podstawową w Leśnie. Naukę kontynuował w Chojnicach, w Liceum Ogólnokształcącym, które ukończył w 1957 roku. W latach 1958 – 1960 przygotowywał się w studium nauczycielskim  w Bydgoszczy na kierunku historia do zawodu nauczyciela. Od 1 września 1960 r. podjął pracę zawodową w szkolnictwie. W latach 1960 – 71 pracował kolejno: w Czersku, Charzykowach i Chojnicach. W naszym mieście zamieszkał w 1960 r. po zawarciu związku małżeńskiego z Heleną Pietruch. Studia magisterskie na kierunku historia ukończył w Gdańsku w 1972 r.

Od ! września 1971 r. pracował jako Kurator Zawodowy  w Sądzie Powiatowym/Rejonowym w
Chojnicach. W grudniu 1979 r. wyjechał wspólnie z żoną Heleną i córką Izabelą do Niemiec do miasta Bielefeld. Tam pracował kolejno w Medienzentrum, w Stadtbibliothek-Bielefeld a od 1992 r. na Uniwersytecie w Bielefeld jako etatowy współpracownik naukowy katedry Historii Europy Wschodniej w zespole naukowym prowadzonym przez prof. dr Stephana Merla. Od stycznia 2002 jest na emeryturze.

Leon Stoltmann wykazał się szczególnymi zasługami na rzecz miasta Chojnice:

  • przekazanie bogatego księgozbioru w języku niemieckim i języku polskim dotyczących miasta i ziemi chojnickiej na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach;
  • zebranie na terenie Westfalii na prośbę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej-filia w Chojnicach obszernego księgozbioru w języku niemieckim, który posłużyć miał germanistom;
  • przygotowanie, opracowanie i wydanie  historii miasta Chojnic I. G. Goethke;
  • przygotowanie, opracowanie i wydanie historii chojnickich kościołów, rezydencji chojnickich jezuitów, historii badań archeologicznych i innych;
  • liczne publikacje zamieszczane na łamach Baszty, Zeszytów Chojnickich i Biblioteki Chojnickiej;
  • zainicjowanie współpracy między Chojnicami a Bad Bevensen, czyli miastami związanymi z rodziną Goethke – pełnomocnik burmistrza Leszka Chamier – Cieminskiego;
  • współorganizacja konferencji i seminariów naukowych m.in. o I. G. Goethke w 1991 r.

W kategorii: Honorowi Obywatele