Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 października 2022

Krzysztof Pestka

Krzysztof Pestka urodził się 22 sierpnia 1956 r. w Tucholi. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Cekcynie, a następnie naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi. W latach 1975-1979 studiował geografię na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po zakończonych studiach odbył roczną, obowiązkową służbę wojskową w Szkole Orląt w Dęblinie oraz na lotnisku w Debrznie, kończąc służbę jako podporucznik ze specjalnością nawigator naprowadzania. 

Pomimo braku umiejętności żeglarskich Krzysztof Pestka miał częsty kontakt z wodą. Jego ojciec pracował w Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Charzykowach, a on sam w wakacje podczas studiów pracował na Jeziorze Charzykowskim. Dzięki temu poznał środowisko żeglarskie. Pracę zawodową, a zarazem przygodę z żeglarstwem rozpoczął 1 lipca 1980 r., kiedy to został przyjęty na staż do Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. Wkrótce, bo w dniu 1 października wybrano go na stanowisko kierownika Klubu oraz członka Zarządu. Kolejnym etapem była nauka żeglowania i zdobycie uprawnień żeglarskich, lodowych i motorowodnych. Egzamin na starszego sternika motorowodnego zdawał u Władysława Grzecy, współpracownika i przyjaciela Ottona Weilanda.

W latach 80. ChKŻ był jednym z czołowych Klubów Bydgoskiego Okręgowego Związku Żeglarstwa. Dysponował wysłużonym samochodem do transportu osób i sprzętu marki Nysa, czterema łodziami „Romana” z radzieckimi silnikami „Wicher” do organizacji regat oraz jedną łodzią do asekuracji treningów otrzymaną w prezencie od Milicji Obywatelskiej. Klub posiadał również dobrych zawodników, którzy odnosili sukcesy w imprezach głównie rangi krajowej. Były to medale Mistrzostw Polski i awans do reprezentacji Polski na wyjazdy zagraniczne. Działalność Klubu była wspierana z dotacji Urzędu Wojewódzkiego i Okręgowego Związku Żeglarskiego w Bydgoszczy oraz dochodów własnych. Ogromne znaczenie dla jego rozwoju miało wsparcie głównego sponsora – Chojnickiej Wytwórni Sprzętu Sportowego, której kolejni dyrektorzy zwyczajowo sprawowali funkcję komandora. Dzięki temu Klub był zasilany nowoczesnym sprzętem pływającym. 

Bardzo trudnym okresem działalności ChKŻ były zmiany ustrojowe, które przyczyniły się do stagnacji organizacyjnej i finansowej. Sytuacja poprawiła się po zwiększeniu roli samorządów we wspieraniu organizacji pozarządowych. Długoletnia tradycja żeglarska w naszym regionie oraz sukcesy sportowe spowodowały, że samorządy wysoko oceniały działalność ChKŻ i chętnie wspierały jego działalność.

W 2000 r. Krzysztof Pestka otrzymał od członków Chojnickiego Klubu Żeglarskiego propozycję objęcia stanowiska komandora, którą przyjął. W tamtym okresie marzył też o wychowaniu olimpijczyka.

Największym sukcesem ostatniego trzydziestolecia Zarządów Klubu było pozyskanie byłych, wybitnych zawodników klubu do pracy szkoleniowej. Wieloletnia, ciężka praca kadry trenerskiej zaowocowała wieloma medalami Mistrzostw Polski, Europy i Świata, a w ostatecznym efekcie nominacjami olimpijskimi, tj. w 2008 r. do Pekinu i w 2012 r. do Londynu pojechał Kacper Ziemiński, w 2016 r. do Rio Irmina Mrózek Gliszczyńska, a w 2021 r. do Tokio Magdalena Kwaśna. W okresie tym Klub odniósł sukcesy organizacyjne np. pozyskanie środków unijnych na częściową modernizację obiektów, środków PFRON na budowę hangaru sprzętowego, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Niewątpliwym sukcesem, który zmienił oblicze i funkcjonowanie Klubu, była inwestycja pn. „Budowa Przystani Jachtowej w Charzykowach”, która nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania władz miasta Chojnice, poparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwa Sportu. Aktualnie Klub zrzesza ok. 60 licencjonowanych zawodników w żeglarstwie oraz ok. 30 sportowców niepełnosprawnych z Sekcji Kajakowej Szansa. Od 2003 r. przy ChKŻ działa również uczniowski klub sportowy „KET”, zajmujący się szkoleniem najmłodszych żeglarzy.

Istotnymi wydarzeniami nie tylko dla Klubu, ale również dla całej żeglarskiej społeczności była organizacja w styczniu 2013 r. w Chojnicach IV Pomorskiej Gali Żeglarskiej, podczas której uhonorowano najlepszych żeglarzy, trenerów, organizatorów i sponsorów oraz wyłonienie najlepszych sportowych i turystycznych imprez żeglarskich oraz obchody 100. rocznicy powstania ChKŻ zainaugurowanej w maju br. 

Komandor Krzysztof Pestka od lat jest również aktywnym działaczem Pomorskiego Związku Żeglarskiego, a także laureatem związkowych odznaczeń. W 2018 r. przyznano mu Honorową Odznakę „Zasłużony dla Żeglarstwa Pomorskiego”, a w 2020 r. Medal Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Pomorskiego. Funkcję komandora pełnił będzie do końca 2022 r., a następnie opuści ster ChKŻ i przejdzie na emeryturę. Pozostawia Klub w stabilnej sytuacji finansowej, cieszący się wsparciem lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych oraz dysponujący potencjałem sprzętowym, kadrowym i organizacyjnym.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Rada Miejska w Chojnicach nadała Uchwałą Nr XLIV/575/22 w dniu 24 października 2022 r.

W kategorii: Honorowi Obywatele