Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 czerwca 2018

Helena Pietruch – Stoltmann

W dniu 11 czerwca 2018 r. uchwałą nr XLV/522/18 Rada Miejska w Chojnicach nadała tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Chojnice pani Helenie Pietruch – Stoltmann.

Helena Pietruch – Stoltmann urodziła się 21 stycznia 1941 w Chojnicach, córka Mariana i Anny z d. Rosentreter. Absolwentka szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Chojnicach. Ukończyła szkołę pielęgniarską w Toruniu oraz Studium Pomaturalne dla pielęgniarek w Słupsku. Pracę zawodową rozpoczęła w szpitalu powiatowym w Chojnicach, następnie w Zespole Opieki Zdrowotnej – higiena szkolna, później jako pielęgniarka środowiskowa. 28 grudnia 1979 r. wyjechała z rodziną  na stałe do Niemiec do miasta Bielefeld. Po przeprowadzce do Bielefeld  w dalszym ciągu  pracowała w służbie zdrowia  aż do przejścia na emeryturę w styczniu 2001.

Helena Pietruch – Stoltmann wykazała się szczególnymi zasługami na rzecz miasta Chojnice  takimi jak:

  • zebranie na terenie Wesfalii na prośbę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Filia w Chojnicach obszernego księgozbioru w języku niemieckim, który posłużyć miał germanistom;
  • zainicjowanie miejsc pamięci chojniczan i mieszkańców ziemi chojnickiej;
  • przekazanie bogatego księgozbioru w języku niemieckim i języku polskim dotyczących miasta i ziemi chojnickiej na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach;
  • tłumaczenie licznych publikacji niemieckich dotyczących miasta i ziemi chojnickiej;
  • zainicjowanie współpracy między Chojnicami a Bad Bevensen czyli miastami związanymi z rodziną Izaaka Gotfryda Goethke.

W kategorii: Honorowi Obywatele