Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Ks. Kanonik Roman Aleksander Lewandowski

s. Kanonik Roman Aleksander Lewandowski – urodzony 12.02.1939 r. w Chełmży, z ojca Alojzego i matki Anieli z domu Piotrowskiej. Naukę formalnie rozpoczął 01.09.1939 r. Maturę uzyskał w 1951 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Chełmży. W tym samym roku podjął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Pelplinie i ukończył je święceniami kapłańskimi w roku 1957. Dekretem ks. biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego został posłany do Brodnicy. Pracował tam przez 10 lat do 1967 r. jako wikariusz w parafii p.w. św. Katarzyny. W grudniu 1967 r. został powołany na samodzielną placówkę do Żmijowa koło Brodnicy, do parafii p.w. św. Jakuba, jako administrator parafii. Następnie został mianowany na tamtejszego proboszcza. W Żmijewie pracował do lipca 1975 r. W okresie tym ukończył studia prawnicze na Instytucie Prymasowskim w Warszawie.
1 lipca 1975 r. dekretem ks. biskupa Bernarda Czaplińskiego został posłany do Chojnic, do parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, gdzie przepracował czynnie 24 lata. Od 1980 r. był również kapelanem NSZZ „Solidarności” w Chojnicach. W stanie wojennym organizował pomoc charytatywną i troszczył się o trzech internowanych po 13.12.1981 r. Powołał także Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Chojnicach. W 1990 r. otrzymał godność kanonika gremialnego kapituły kolegialnej w Kamieniu Krajeńskim. Z dniem 01.07.1999 roku ks. biskup Jan Bernard Szlaga zwolnił księdza z obowiązków proboszcza parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela i przeniósł w stan spoczynku. W roku 2005 Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu księdzu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chojnice, który nadano mu 11.12.2005 r.
Ksiądz kanonik Roman Lewandowski zmarł 20.01.2012 r. w Chojnicach mając 79 lat. Pogrzeb odbył się 25.01.2012 r., a jego ciało spoczęło na cmentarzu parafialnym.

Opracowano na podstawie informacji zawartych w Bedekerze Chojnickim Kazimierza Ostrowskiego oraz dwutygodniku „W Rodzinie”
Źródło zdjęcia www.ogrodywspomnien.pl (dostęp dnia 29.03.2012 r.)

Irmina Łysakowska

W kategorii: Honorowi Obywatele