Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Kazimierz Ostrowski

Kazimierz Ostrowski – urodzony 24.02.1938 r. w Chojnicach, całe swe dorosłe życie, i to zawodowe, i to społeczne, a w dużej mierze także i prywatne poświęcił swojej wielkiej pasji: rodzinnemu miastu i regionowi. Wszak wzrastał w atmosferze przywiązania do Małej Ojczyzny, pozostawał pod urokiem idei Ceynowy, Majkowskiego, Karnowskiego. W dojrzałe życie wkraczał u boku takich osób jak: Julian Rydzkowski, Józef Osowicki, Stanisław Rolbiecki. Przez wiele lat kierował chojnickim oddziałem Gazety Pomorskiej. Wówczas to mieszkańcy Chojnic, zresztą nie tylko, poznali go jako dziennikarza od spraw codziennych, tych niecierpiących zwłoki i tych często trudnych i kontrowersyjnych, ale też jako świetnego reportażystę zgłębiającego zakamarki historii i meandry współczesnego życia.
Za pośrednictwem gazety krzewił wśród czytelników wiedzę o regionie, jego kulturowym i historycznym dorobku. W styczniu 1957 r. należał do grona współzałożycieli Zrzeszenia Kaszubskiego w Chojnicach, od 1964 r. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i do dziś jest jego aktywnym działaczem. Jako wieloletni prezes chojnickiego oddziału ZK-P dbał o jego aktywność w działaniu na rzecz miasta. Ważna w takim działaniu była obecność wśród młodego pokolenia, dlatego kolejne roczniki uczniów chojnickich szkół poznało Ostrowskiego jako publicystę, prelegenta, znawcę zagadnień związanych z szeroko pojętym regionalizmem, przybliżającego ten regionalizm młodzieży również obecnie, na niejednym spotkaniu. Nie sposób pominąć licznych publikacji Ostrowskiego przybliżających czytelnikom historię, kulturę miasta i regionu. W swoim czasie na życiu Chojnic piętno odcisnęły takie periodyki jak: „Bazuny”, czy „Zeszyty Chojnickie”, których był redaktorem w latach 70. i 80. Znane są m.in. takie książki jak: „Patroni chojnickich ulic”, „Zabytki Chojnic”, „Rys dziejów szpitala w Chojnicach”, „Ślad nieco trwalszy”, czy zbiór legend „Ukryty skarb” oraz biograficzne np. o Janie Karnowskim, Wincentym Rogali, Stanisławie Rolbieckim. Na kartkach wydanych na okoliczność jubileuszu 50-lecia chojnickiego oddziału ZK-P monografii „Kaszubskim jesteśmy ludem” autorstwa Kazimierza Ostrowskiego też znajdziemy kawałek historii naszego miasta. Niewątpliwie najważniejszym dla miasta dziełem Ostrowskiego są wydane pod jego redakcją nowe „Dzieje Chojnic”. Niewiele miast w Polsce może poszczycić się tak wnikliwie i dogłębnie opracowaną monografią. Mówiąc o jego dokonaniach podkreślenia wymaga to, iż wiele istotnych dla życia kulturalno-społecznego Chojnic wydarzeń ostatniego półwiecza działo się przy aktywnym współudziale Ostrowskiego – bądź jako redaktora „Gazety Pomorskiej”, bądź prezesa ZK-P, czy zwykłego obywatela miasta.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.historiachojnic.pl (dostęp dnia 10.02.2012 r.)
Źródło zdjęcia: www.historiachojnic.pl (dostęp dnia 10.02.2012 r.)

Irmina Łysakowska

W kategorii: Honorowi Obywatele