Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Edmund Piękny

Edmund Piękny – urodzony 05.08.1919 r. w Jarmużynie. Wychowywał się w Fordonie, uczęszczał do gimnazjum i liceum humanistycznego Bydgoszczy, maturę zdał w 1939 r. Na początku okupacji został aresztowany i do końca wojny jako więzień polityczny przebywał w więzieniu w Koronowie. Po wojnie od 15.02.1945 r. przez pół roku pełnił funkcje burmistrza Fordonu. Zawarł związek małżeński z chojniczanką Jadwigą Osowicką, po czym przeniósł się do Chojnic. Pracował jako kierownik referatu prawnego w Starostwie Powiatowym, równocześnie studiując na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 1951 roku uzyskał dyplom magistra prawa. Będąc prezesem Spółdzielni Pracy Budowlanej „Zjednoczenie”, założył przy tej firmie orkiestrę dętą. W 1952 roku podjął pracę radcy prawnego, w późniejszym czasie został także wpisany na listę adwokatury w Bydgoszczy. Jako bezpartyjny działacz społeczny przez szereg lat pełnił funkcję przewodniczącego Powiatowego Komitetu FJN. Przez dwie kadencje był radnym PRN. Ponownie radnym został po odrodzeniu samorządów w III RP: w 1990 roku wybrany radnym rady Miejskiej z ramienia Komitetu Obywatelskiego – przez dwie kadencje przewodniczył komisji rewizyjnej, w trzeciej kadencji komisji prawno-ekonomicznej. Od 1990 roku długoletni prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Członek towarzystwa śpiewaczego „Lutnia” i jej długoletni prezes. Inicjator budowy pomnika ofiar faszyzmu przy ul. Gdańskiej (1959), fundacji tablicy pomordowanych księży (1989) i wzniesienia krzyża w Dolinie Śmierci (1991). Był inicjatorem zmiany nazwy chojnickiego szpitala im. dr. Baranowskiego na dr. Łukowicza. Od 1993 roku nawiązał współpracę z holenderską fundacją charytatywną, co przy aktywnym udziale Fundacji dla Zdrowia zaowocowało wydatną pomocą materialną, udzielaną osobom niepełnosprawnym, domom dziecka, szpitalom oraz hospicjom w Chojnicach i regionie. Pośredniczy w kontaktach Chojnic z miastami Waalwijk w Holandii i Emsdetten w Niemczech. W 2007 r. założył stowarzyszenie pod nazwą Rada Seniorów, którego był prezesem. 23.09.2002 r. Życiowym hobby pana Pięknego jest poznawanie świata. Zwiedził m.in.: b. Związek Radziecki, kraje bałtyckie, Chiny, Tajlandię, Malezję, Singapur, Australię, Egipt, Stany Zjednoczone oraz całą Europę.
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta otrzymał 23.09.2002 r.

Opracowano na podstawie informacji zawartych w Bedekerze Chojnickim Kazimierza Ostrowskiego oraz na stronie internetowej www.historiachojnic.pl (dostęp dnia 10.02.2012 r.)

Irmina Łysakowska

W dniu 29 sierpnia 2015 r. Edmund Piękny został uhonorowany przez Wojewodę Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie to zostało przyznane na wniosek Burmistrza Miasta Chojnice przez Prezydenta RP za liczne działania Edmunda Pięknego na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Mec. Edmund Piękny zmarł w dniu 6 stycznia 2016 r. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 9 stycznia w Bazylice Mniejszej, a następnie na Cmentarzu Parafialnym w Chojnicach, gdzie spoczęło ciało mecenasa.

W kategorii: Honorowi Obywatele