Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk – urodzony 28.08.1938 r. w Jadownikach Mokrych koło Tarnowa. W 1952 r. ukończył szkołę podstawową i w roku następnym rozpoczął naukę w gimnazjum w Radłowie. Egzamin maturalny zdał w 1955 r. w Liceum Ogólnokształcącym także w Radłowie. We wrześniu 1956 r. rozpoczął studia i formację w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. 14.01.1962 r. w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Józefa Drzazgi. Tego samego roku otrzymał nominację na wikariusza parafii Świętej Trójcy w Kwidzynie. W październiku 1963 r. podjął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. W tym czasie, oprócz studiów zasadniczych ukończył kurs kanonicznej praktyki administracyjnej przy Kongregacji Soboru. Podjął współpracę z Sekretariatem Generalnym Synodu Biskupów w Rzymie oraz uczęszczał na studium przy Tajnym Archiwum Watykańskim. W 1968 r. uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego. W tym samym roku rozpoczął trzyletnie Studium w Rocie Rzymskiej zakończone w 1971 r. tytułem adwokata Roty Rzymskiej.

Dnia 19.12.1969 r. z rekomendacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, podjął stałą pracę w Kongregacji do spraw Dyscypliny Sakramentów. 10.02.1977 otrzymał godność Kapelana Jego Świątobliwości, rok później z polecenia Jana Pawła II został przeniesiony z Kongregacji do spraw Dyscypliny Sakramentów i Kultu Bożego do Sekretariatu Stanu i otrzymał misję utworzenia Sekcji Polskiej.
W 1981 r. brał czynny udział w ustanowieniu Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II i opracowaniu jej statutu. Brał także udział w licznych zagranicznych pielgrzymkach Jana Pawła II. Dnia 26.08.1989 r. bullą Ojca Świętego został mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce i podniesiony do godności arcybiskupa tytularnego Heraklei.
W czasie swojej misji doprowadził do przywrócenia ordynariatu polowego Wojska Polskiego w 1991 r. oraz przygotował całościową reorganizację kościelnych struktur administracyjnych w Polsce. Negocjował tekst umowy konkordatowej i 28.07.1993 r. podpisał Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.
Otrzymał doktorat honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Został również odznaczony m.in.: Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Krzyżem Pro Piis Meritis Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalików św. Jana Jerozolimskiego, Wielkim Orderem św. Zygmunta Diecezji Płockiej oraz Medalem Milito pro Christo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Jest także laureatem odznaki honorowej Bene Merito, nagrody „Orli Laur” i godności Wybitnej Osobowości Pracy Organicznej, statuetki „Złotego Hipolita” od Towarzystwa im. H. Cegielskiego, tytułu honorowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Deo et Patriae deditus oraz Medalu Uniwersytetu Opolskiego. W 2010 r. przyjęty został do Konfraterni Zakonu św. Pawła Pustelnika.
Arcybiskup Józef Kowalczyk jest również Honorowym Obywatelem Miasta Chojnice. Tytuł ten nadano mu 11.03.1994 r.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej: www.prymaspolski.pl (dostęp dnia 10.02.2012 r.)
Źródło zdjęcia: www.prymaspolski.pl

Irmina Łysakowska

W kategorii: Honorowi Obywatele