Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Kościół pojezuicki p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Kościół pojezuicki p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Fotografia z ok. 1980 r.)

Kościół pojezuicki p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Fotografia z ok. 1980 r.)

Zbudowany w latach 1733 – 1744 w stylu barokowym. W czasach wojen napoleońskich kościół służył celom wojskowym. W 1862 r. w czasie pożaru zakrystii uległo zniszczeniu jej bogate wyposażenie. W czasie okupacji hitlerowskiej kościół przejęła gmina ewangelicka, na jej zlecenie zamalowano wszystkie freski na ścianach wewnętrznych świątyni i zniszczono wystrój. Rekonstrukcja fresków nastąpiła w roku 1970, wieży w 1963. Ostatnia konserwacja i restauracja obiektu odbyła się w latach 2011-2012.

Jesuit Church dedicated to Annunciation of the Blessed Virgin Mary

It was built between 1733 – 1744 in the baroque style. During the Napoleonic wars, the church was used for military purposes. In 1862, during the a fire of a sacristy there was destroyed its extensive equipment. During the Nazi occupation the church was taken over by the Protestant commune, and on its behalf there have been painted all the murals on the inside walls of the temple and there was destroyed  its décor.

Jesuitenkirche  Mariä Verkündigung

Sie wurde in den Jahren zwischen 1733 und 1744 im Barockstil erbaut. In der Zeit der napoläonischen Kriege diente die Kirche nur den militärischen Zielen. 1862 gab es den Brand der Sakristei, infolge dessen die kostbare Ausstattung zerstört wurde. Während der Besatzung von Hitler wurde die Kirche durch eine evangelische Gemeinde űbernommen. Auf ihre Anordnung wurden alle Fresken an den Innenwänden der Kirche űbergestrichen und die Innenausstattung

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

W kategorii: Zabytki