Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Kamienica mieszkalna – ul. Młyńska 2

Kamienica mieszkalna – ul. Młyńska 2 (Fotografia z 1918 r.)

Kamienica mieszkalna – ul. Młyńska 2 (Fotografia z 1918 r.)

Wzniesiona ok. 1870 r., od 1896 r. mieścił się w niej Hotel Geccelli. W 1901 r. dostawiono do budynku od strony pn. dużą salę przeznaczoną na widowiska i okolicznościowe imprezy. Od 1908 r. nowy właściciel budynku Ernst Ebert zmienił nazwę hotelu na Eberts Hotel, a w 1926 r. Paul Engel na Hotel Engel. W czasie II wojny światowej budynek został zniszczony przez pożar. Obecnie pełni funkcję mieszkalno – usługową.

Residential tenement – 2 Młyńska Street

It was built around 1870, since 1896 there have been the Hotel Geccelli in it. In 1901 to the building, from the northern side it was added a large room for shows and occasional events. Since 1908, the new owner of the building, Ernst Ebert, has changed the name of the hotel for Eberts hotel , and  in 1926 Paul Engel changed it for a Hotel Engel. During World War II the building was destroyed by fire. At present it is a residential and a service building.

Das Bűrgerhaus in der Młynska-Straße 2

Es wurde ungefähr 1879 erbaut. Seit 1896 gab es hier Geccelli-Hotel. Im Jahr 1901 wurde ein großer Veranstaltungssaal von der nördlichen Seite angebaut. Im Jahr 1908 hat der neue Hotelbesitzer den Namen des Hotels zum Ebets-Hotel geändert. Im Jahr 1926 wurde der Name von Paul Engel zum Engel-Hotel geändert. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Gebäude durch Brand zerstört. Heutzutage hat es Wohn- und Dienstleistungsfunktionen.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

W kategorii: Zabytki