Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Aula Gimnazjalna

Aula Gimnazjalna (Fotografia z poł. XX w.)

Aula Gimnazjalna (Fotografia z poł. XX w.)

Wybudowana w stylu neorenesansowym w 1863 r. stanowiąca całościowy kompleks z kościołem gimnazjalnym i byłym kolegium pojezuickim.

Comprehensive Secondary School’s  auditorium (Aula Gimnazjalna)

It was built in the neo-Renaissance style in 1863 constituting a comprehensive complex with church and the former after Jesuit college.

Die Gymnasialaula

Sie wurde im Neurenaissance-Stil im Jahr 1863 erbaut und zusammen mit der Gymnasialkirche und dem ehemaligen Jesuitenkolleg war sie ein ganzheitlicher Komplex.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

W kategorii: Zabytki