Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

2 maja 2016

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice.

Konsultacje mają na celu zebranie od osób zainteresowanych uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 9 maja 2016 r. do dnia 1 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 w następujących formach:

 1. spotkanie przybliżające istotę rewitalizacji i metodologię wyznaczenia proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta; spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, dnia 17 maja 2016r.;
 2. warsztaty prowadzone techniką worldcafe umożliwiające wymianę wiedzy i pomysłów, a także dające możliwość wstępnej identyfikacji interesariuszy rewitalizacji i ich przedstawicieli; spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30 w Chojnickim Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1, dnia 19 maja 2016r.;
 3. zbieranie uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:
  • drogą elektroniczną na adres: [email protected],
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
  • bezpośrednio do Biura Podawczego na parterze Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w godzinach pracy Urzędu.

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami są dostępne:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl
 2. na stronie internetowej miastochojnice.pl
 3. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, parter, w godzinach urzędowania,
 4. w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, IV piętro, pokój 710, w godzinach urzędowania.
Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Ministerstwo Rozwoju 4. Unia Europejska Fundusz Spójności

Projekt „Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały - 5429Projekt uchwały - 5429 [235 KB, pdf]

W kategorii: Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach