Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 lipca 2022

„Konserwacja zespołu rzeźb – Witaczy autorstwa Norberta Jażdżewskiego”

Logotypy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzeźba Przestrzeni Publicznej dla Niepodległej 2022, Centrum Rzeźby Polskiej.

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa zadania:

„Konserwacja zespołu rzeźb – Witaczy autorstwa Norberta Jażdżewskiego”

Realizacja:

Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Wartość dofinansowania:

69 702,20 zł

Całkowity koszt inwestycji:

79 102,20 zł

W kategorii: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego