Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 lipca 2022

Konserwacja zespołu rzeźb – Witaczy autorstwa Norberta Jażdżewskiego

Flaga i Godło Polski

Gmina Miejska Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na konserwację zespołu 3 rzeźb modernistycznych witaczy autorstwa Norberta Jażdzewskiego. Rzeźby powstały w latach 1973 – 75 i znaczą granice miasta. Witacze przeznaczone do konserwacji usytuowane są przy ul. Gdańskiej, ul. Kościerskie i ul. Człuchowskiej w Chojnicach. Konserwacja rzeź zostanie wykonana przez profesjonalną firmę wyspecjalizowana w konserwacji i restauracji dzieł sztuki p. Michała Oleksego z Torunia. Autorkami wniosku są: Marlena Pawlak – Konserwator Zabytków Miasta Chojnice i Monika Szczukowska – Historyk Sztuki i Kurator Sztuki Współczesnej. Miastu przyznano 100 % wnioskowanej kwoty.

Nazwa zadania:

„Konserwacja zespołu rzeźb – Witaczy autorstwa Norberta Jażdżewskiego”

Realizacja:

Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Wartość dofinansowania:

69 702,20 zł

Całkowity koszt inwestycji:

79 102,20 zł

Witacz autorstwa Norberta Jażdżewskiego

W kategorii: Aktualności, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zabytki