Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 września 2022

Chojnickie Witacze autorstwa Norberta Jażdżewskiego po pracach konserwatorskich

Flaga i Godło Polski

Zakończyła się konserwacja monumentalnych rzeźb Witaczy autorstwa Norberta Jażdżewskiego zlokalizowanych przy drogach wyjazdowych/wjazdowych, z i do miasta. Do dziś zachowało się pięć z sześciu Witaczy. Rzeźby zlokalizowane przy ulicach Człuchowskiej, Kościerskiej, Gdańskiej, zostały poddane pracom konserwatorskim. Prace polegały na oczyszczeniu obiektów poprzez usuniecie luźnych i odspojonych tynków, ustaleniu pierwotnej kolorystyki w badaniach laboratoryjnych, odtworzeniu liter i elementów rzeźbiarskich, konserwacji „sgraffito” oraz konserwacji elementów metalowych. Stan obiektu przed przystąpieniem do prac konserwatorskich oceniono na bardzo zły. Całość prac była konsultowana z autorem projektu.

Gmina Miejska Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorkami wniosku są: Marlena Pawlak – Konserwator Zabytków Miasta Chojnice oraz Monika Szczukowska – Historyk Sztuki i Kurator Sztuki Współczesnej.

Nazwa zadania:

„Konserwacja zespołu rzeźb – Witaczy autorstwa Norberta Jażdżewskiego”

Realizacja:

Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Wartość dofinansowania:

69 702,20 zł

Logotypy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzeźba Przestrzeni Publicznej dla Niepodległej 2022, Centrum Rzeźby Polskiej.

W kategorii: Aktualności, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego