Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

25 marca 2024

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

SOP.030.2.2024

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zamieszczam poniższą ofertę:

  • Nr oferty: SOP.030.2.2024 (MG).
  • Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) : Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie. Historia pewnej przyjaźni.”
  • Nazwa oferenta: Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie.
  • Termin realizacji zadania: 10.04.2024 – 05.07.2024 r.
  • Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego: 5800 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel.: 52 397 29 22, e-mail: [email protected] w terminie do 02.04.2024 r.

W kategorii: Małe granty