Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 marca 2024

Dostępność środków finansowych w 2024 r.

Burmistrz Miasta Chojnice informuje o dostępności środków finansowych na realizację zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” – art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) 

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kwota – 5.800  zł

W kategorii: Małe granty