Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Kolegium Pojezuickie, obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich

Kolegium Pojezuickie, obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich (Fotografia z ok. 1910 r.)

Kolegium Pojezuickie, obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich (Fotografia z ok. 1910 r.)

Budowa kolegium rozpoczęła się w 1744 r. W latach wojen napoleońskich (1806-7, 1812-14) kościół i gmach gimnazjum zamieniono na koszary, magazyny i szpital.  Od 1815 r. przywrócono gimnazjum państwowe. Po II wojnie światowej gimnazjum wznowiło działalność 17.04.1945 r.

Jesuit College, at present the Filomatów Chojnickich comprehensive secondary school.

Construction of the college started in 1744. During the Napoleonic Wars (1806-7, 1812-1814), the church and school building were converted into  military barracks, storehouses and  hospital. Since 1815, it has been restored as a state junior high school. After World War II junior high school was reopened ( 17.04.1945).

Das Jesuitenkolleg (in diesem Gebäude ist heute die Filomatów-Chojnickich-Oberschule)

Der Bau des Kollegs begann 1744. In der Zeit der napoläonischen Kriege (1806-7, 1812-14) wurde die Kirche und das Gymnasium zur Kaserne, zum Speicher und zum Krankenhaus umgewandelt. Im Jahr 1815 wurde das Staatsgymnasium wiederhergestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, am 17.04.1945 nahm das Gymnasium ihre Tätigkeit wieder auf.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

W kategorii: Zabytki