Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Dawny magazyn – skład towarów kolonialnych

Dawny magazyn – skład towarów kolonialnych (Rysunek autorstwa Paula Arndta z 1908 r.)

Dawny magazyn – skład towarów kolonialnych (Rysunek autorstwa Paula Arndta z 1908 r.)

Magazyn powstał w 1908 r. z rozbudowy pochodzącego z 2 poł. XIX w. spichlerza. Pełnił funkcję składu dla znajdującego się w kamienicy przy ul. Młyńskiej 15 sklepu kolonialnego. Budynek zaprojektowany i zbudowany przez Paula Arndta. Elewacja frontowa magazynu ozdobiona jest secesyjną ornamentyką oraz detalem architektonicznym wykonanym z cegły licowej. Obiekt ten stanowi przykład śródmiejskiej zabudowy gospodarczo – przemysłowej powstałej w początkach XX w.

A former store – a warehouse of colonial goods

The warehouse was made in 1908 after development of a granary originating from the second half of the nineteenth century. It served as a warehouse for the colonial shop located in a building at  15 Młyńska Street. The building was designed and built by Paul Arndt. The front elevation of the warehouse is decorated with the Art Nouveau ornament and the architectural detail made of a face brick. This object constitutes the example of the downtown economic and industrial building development  founded in the early twentieth century.

Ehemaliger Speicher fűr Kolonialwaren

Das Lager entstand 1908 durch den Ausbau eines aus der Hälfte des 19. Jahrhunderts stammenden Speichers. Es wurden hier Kolonialwaren aus dem Geschäft in der Mynska-Straße 15 gespeichert. Das Gebäude wurde von Paul Arndt entworfen und gebaut. Die Vorderfassade des Spreichers wurde mit Ornamenten im Sezession-Stil und mit einem architektonischen Detail aus Ziegel verziert. Das Objekt ist ein Beispiel fűr die wirtschafliche und industrielle Innenstadtbebauung, die am Amfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

W kategorii: Zabytki