Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Kamienica mieszkalna – Stary Rynek 6

Kamienica mieszkalna – Stary Rynek 6 (Rysunek autorstwa Paula Arndta z 1908 r.)

Kamienica mieszkalna – Stary Rynek 6 (Rysunek autorstwa Paula Arndta z 1908 r.)

Budynek zbudowany około 1890 r., w stylu neorenesansowym. Kamienica posiada nawarstwienia z wcześniejszych obiektów. Piwnice w obrębie traktu frontowego powstały na początku XIX w. wzniesione z rozbiórkowej cegły gotyckiej. Elewacja frontowa ozdobiona w ostatniej kondygnacji parami pilastrów korynckich na cokołach wspierających uproszczone belkowanie z fryzem.

A Residential tenement – 6 Stary Rynek Street

The building was built around 1890, in neo-Renaissance style. The building has been piled up (in layers) from earlier buildings. The cellars within the front tract were made in the early nineteenth century, built of a Gothic recycled brick.The frontal elevation was decorated on the top floor with pairs of Corinthian pilasters on pedestals supporting the simplified entablature with a frieze.

Das Bűrgerhaus – Marktplatz 6

Das Gebäude wurde ungefähr 1890 im Neurenessaince-Stil erbaut. Das Bűrgerhaus hat noch Schichten nach den frűheren Objekten. Die Keller in der Vorderseite entstanden am Anfang des 19. Jahrhunderts aus gotischen alten Ziegeln. Die Vorderfassade in der letzten Etage ist mit Korinthischen Pilastern verziert.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

W kategorii: Zabytki