Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Kamienica mieszkalna – Nowe Miasto 1

Kamienica mieszkalna – Nowe Miasto 1 (Widok elewacji Nowe Miasto 1 w pozwoleniu na remont z 1914 r.)

Kamienica mieszkalna – Nowe Miasto 1 (Widok elewacji Nowe Miasto 1 w pozwoleniu na remont z 1914 r.)

Budynek zbudowany w 1904 r. dla szewca Wilhelma Zemke w stylu eklektycznym, z neobarokową formą i skromnym secesyjnym detalem. Elewacja frontowa wąska i wysoka podkreślona elementami wertykalnymi w formie prostokątnego wykusza na osi, wstawką z trójkątnym szczytem w obrębie dachu, a także podciętym narożnikiem.

A Residential tenement – 1 Nowe Miasto Street

The building was made in 1904 for the shoemaker Wilhelm Zemke in the eclectic style, with the neo-baroque form and the modest Art Nouveau detail. The frontal elevation was narrow and high, emphasized by vertical components in the form of a rectangular bay window on an axis, an inset with a triangle peak within the roof , and with the cut corner.

Das Bűrgerhaus – Nowe Miasto 1

Das Gebäude wurde 1904 fűr den Schuhmacher Wilhelm Zemke errichtet, im eklektischen Stil, mit Neubarock-Form und dem einfachen Sezession-Detail. Die Vorderfassade, schmal und hoch, ist mit vertikalen Elementen in Form eines rechteckigen Erkers, dreieckigen Giebels im Bereich des Daches und gestutzten Eckhauses verziert.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

W kategorii: Zabytki