Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Kamienica mieszkalna – Młyńska 20

Kamienica mieszkalna – Młyńska 20 (Fotografia z ok. 1970 r.)

Kamienica mieszkalna – Młyńska 20 (Fotografia z ok. 1970 r.)

Budynek zbudowany ok. 1900 r. w stylu neorenesansowym. Kamienica zachowała okazałą, wyważona w proporcjach bryłę budynku, oraz kompozycje elewacji. Na piętrze znajdują się nadproża wsparte na konsolkach zdobionych liśćmi akantu.

A Residential tenement – 20 Młyńska Street

The building was made around 1900 in the Neo-Renaissance style. The building has retained an impressive, balanced in the proportions lump of the building, and the composition of elevation. Upstairs there are lintels supported on the consoles decorated with acanthus leaves.

Das Bűrgerhaus – Młynska-Straße 20

Das Gebäude wurde 1900 im Neurenessaince-Stil gebaut. Die prächtige und in ihrer Größe ausgewogen Form des Bűrgerhauses  sowie die Komposition der Fassade sind erhalten geblieben. Der Fenstersturz im Stockwerk ist mit Akanthus-Blättern verziert.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

W kategorii: Zabytki