Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 kwietnia 2014

Kaplica p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kaplica p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Fotografia z pocz. XX w.)

Kaplica p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Fotografia z pocz. XX w.)

Kaplica zbudowana w roku 1895 w stylu eklektycznym, łączy w sobie elementy neoklasycystyczne, neobarokowe oraz secesyjne. Stanowi część składową zespołu poszpitalnego wykonanego wg projektu budowniczego Voigta z Gdańska. W elewacji frontowej w polu szczytu znajdują się półkoliste wnęki z rzeźbami przedstawiającymi św. Józefa (dolna) i Chrystusa (górna).

The Chapel of the Sacred Heart of Jesus

The chapel was built in 1895 in an eclectic style, it combines neo-classical, neo-Baroque and Art Nouveau elements . It constitutes a  part of the hospital team made according to the project of the architect Voigt from Gdańsk. There are semi-circular cavities with sculptures depicting St. Joseph (bottom) and Christ (top) in the front elevation , in the field of the summit.

Herz-Jesu-Kirche

Die Kirche wurde 1895 im eklektischen Stil errichtet. Sie verbindet neuklassizistische, Neubarock- und Sezession-Elemente.  Sie ist ein Teil des Krankenhauskomplexes, erbaut nach dem Entwurf von Voigt aus Danzig. In der Vorderfassade, im Bereich des Giebels, befinden sich halbkreisförmige Nischen mit Skulpturen von Hl. Joseph (unten) und von Jesu (oben)

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

W kategorii: Zabytki