Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Kamienica mieszkalna – Kościuszki 21

Kamienica mieszkalna – Kościuszki 21 (Fotografia z ok. 1908 r.)

Kamienica mieszkalna – Kościuszki 21 (Fotografia z ok. 1908 r.)

Budynek został zbudowany w II poł. XIX w. przez kupca Jana Jączyńskiego. W przyziemiu budynku mieściła się firma modniarska. Kamienica została rozbudowana w 1908 r. przez dodanie dwóch kondygnacji mieszkalnych w stylu secesyjny. We wnętrzu budynku zachowana stolarka w stylu secesyjnym z malowidłami klatki schodowej z pocz. XX w.

A Residential tenement – Kościuszki 21

The building was made in the second half of the nineteenth century by the merchant Jan Jączyński. In the basement of the building there was the hat shop. The building was extended in 1908 by adding  two residential storeys  in an Art Nouveau style. Inside the building, there was saved a woodwork in Art Nouveau style with the paintings of the staircase from the beginning of the twentieth century.

Das Bűrgerhaus – Kosciuszki-Straße 21

Das Gebäude wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom Käufer Jan Jaczynski erbaut. Im Erdgeschoss befand sich eine Bekleidungsfirma. Das Bűrgerhaus wurde 1908 ausgebaut. Es wurden zwei Stockwerke im Sezession-Stil zugebaut. In Innenräumen des Gebäudes sind Holzbauelementen im Sezession-Stil mit Treppenhaus-Gemälden aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts erhalten geblieben.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

W kategorii: Zabytki