Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Kamienica mieszkalna – 31 Stycznia 4

Kamienica mieszkalna – 31 Stycznia 4 (Fotografia z ok. 1915 r.)

Kamienica mieszkalna – 31 Stycznia 4 (Fotografia z ok. 1915 r.)

Powstała w II poł. XIX w., swój obecny wygląd uzyskała podczas przebudowy w 1932 r., kiedy to kamienice nabył murarz o nazwisku Stam. Pod gzymsem każdego z okien znajduje się ornament z elementami kwiatu akantu, z owalnym medalionem na osi.

A Residential tenement – 4 31 Stycznia Street

It was established in the second half of the nineteenth century, it gained today’s appearance  during the reconstruction in 1932, when it was purchased by a bricklayer named Stam. Under the cornice of each window there is an ornament with floral elements of acanthus, with an oval medallion on the axis.

Das Bűrgerhaus – 31 Stycznia – Strasse 4

Es entstand in der Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das heutige Aussehen gewann das Haus infolge eines Umbaus im Jahr 1932, als die Bűrgerhäuser von dem Maurer Stam gekauft wurden.
Unter jedem Gesims befindet sich ein Ornament mit Akanthus-Elementen, mit ovalen Medaillons auf der Achse.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

W kategorii: Zabytki