Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Dawny magazyn zbożowy – ul. Staroszkolna 17

Budynek powstał na początku XX w. posiada charakterystyczne cechy architektoniczne magazynów zbożowych okresu końca XIX i pocz. XX. Elewacja frontowa 7- osiowa z dwiema szerokimi lizenami i prostymi gzymsami międzyokiennymi.

The former granary – 17 Staroszkolna Street

The building was established in the early twentieth century, it has distinctive architectural features of the granaries from the late nineteenth and early twentieth century. The front elevation, a 7 – axial one, with two wide pilaster strips and simple cornices between the windows.

Ehemaliger Getreidespeicher –Staroszkolna-Straße 17

Das Gebäude entstand am Anfang des 20. Jahrhunderts . Es hat fűr Getreidespeicher aus dem Ende des 19. und dem Anfang des 20. Jahrhunderts charakteristische architektonische Eigenschaften. Die Vorderfassade ist siebenachsig, mit zwei breiten Lisenen und einfachen Gsims zwischen den Fenstern. 

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

W kategorii: Zabytki