Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 stycznia 2022

Jan Klepin

Jan Klepin urodził się 29 marca 1959 r. w Chojnicach. Jest absolwentem bydgoskiej Akademii Techniczno – Rolniczej im. J. J. Śniadeckich, na której również się doktoryzował  w 1997 r. Temat jego dysertacji brzmiał „Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na zdrowotność rzepaku ozimego”. Od 1985 r. pracował w ówczesnym Technikum Rachunkowości Rolnej przy ul. Dworcowej jako nauczyciel przedmiotów rolniczych, a w 1991 r. został dyrektorem tej szkoły. Od zawsze chciał być nauczycielem i w tym też charakterze pracował przez trzydzieści lat, ucząc i wychowując rzeszę chojnickiej młodzieży. W 2014 r. przeszedł na emeryturę.

Pan dr inż. Jan Klepin wielokrotnie brał udział w konkursach z zakresu ekologii i samorządności, reprezentując w nich Miasto Chojnice. W jednym z nich, ogłoszonym przez japońską fundację, zdobył główną nagrodę i wtedy też miał możliwość wyjazdu celem podjęcia pracy w Japonii  oraz Stanach Zjednoczonych, na co jednak się nie zdecydował,  pozostając  w rodzinnych Chojnicach i nadal pracując w swojej ukochanej szkole. To pedagog i dyrektor z charyzmą, dzięki której szkoła, którą zarządzał, nie była zwykłą szkołą, tylko szkołą z duszą i tradycjami. Potrafił zintegrować całą społeczność szkolną, zyskał sympatię uczniów i rodziców.

Podejmował szereg inicjatyw społecznych. Kierował Fundacją Ekologiczną Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej, był członkiem zarządu Ligi Ochrony Przyrody w Chojnicach oraz członkiem rady Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Na Biskupim Uniwersytecie Ludowym przy Technikum nr 2 także piastował stanowisko dyrektora. Należał do współorganizatorów Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego był wieloletnim wiceprezesem. Jest autorem i współtwórcą licznych programów edukacyjnych oraz publikacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego, rolnictwa, nauk przyrodniczych i oświaty zdrowotnej, m.in. Forum dla Zdrowia czy Mitingu Młodych Przyjaciół Nauki.

Działalność zawodowa i społeczna pana Jana Klepina, jego postawa, sumienność oraz godne reprezentowanie naszego miasta jest wzorem dla mieszkańców Chojnic, a osiągnięcia naukowe są dowodem jego ciężkiej pracy.

Tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice Rada Miejska w Chojnicach przyznała panu Janowi Klepinowi Uchwałą Nr XXXIII/462/21 w dniu 27 grudnia 2021 r.

W kategorii: Zasłużeni Obywatele