Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 marca 2021

Jarosław Armada

Jarosław Armada, syn Henryka i Ewy, urodził się 20 maja 1970 r. w Chojnicach, a zmarł 21 lutego 2021 r. Był wybitnym działaczem sportowym i zaangażowanym w życie społeczne miasta obywatelem Chojnic.

Jarosław Armada w życiu zawodowym związany był z chojnickim Szpitalem Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza od 10 czerwca 1992 roku, gdzie rozpoczął pracę po ukończeniu Medycznego Studium Zawodowego w Bydgoszczy. W trakcie wielu lat pracy systematycznie podnosił swoje kwalifikacje, najpierw poprzez uzyskanie tytułu licencjata w zakresie pielęgniarstwa (Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzyniu), a potem stopnia magistra. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie profesjonalnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna). Ponadto uzyskał stopień specjalisty w dwóch dziedzinach: w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz medycyny ratunkowej. Przez niespełna 30 lat swojej szpitalnej kariery pracował w oddziale chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, a także związany był z ratownictwem medycznym, świadcząc dyżury w ambulatorium chirurgicznym oraz w zespołach ratownictwa medycznego. Angażował się również w pracę społeczną i pomoc pacjentom w domach. Jego cechą charakteru było to, iż żadna prośba nie spotykała się z jego odmową. Do swojej pielęgniarskiej pracy zawsze podchodził z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem. Dobro pacjenta zawsze stawiał na pierwszym miejscu.

Jarosław Armada, prócz pracy zawodowej, był przede wszystkim aktywnym i zaangażowanym w rozwój sportu w Chojnicach działaczem klubów sportowych: MKS „Chojniczanka 1930”, Holiday oraz Red Devils Futsal Club w Chojnicach. Działalność społeczna owocowała sukcesami sportowymi chojnickich drużyn piłkarskich. Dzięki jego pracy opieka medyczna nad zawodnikami i młodzieżą trenującą w chojnickich klubach była na najwyższym poziomie. Swój prywatny czas i pracę poświęcał bezinteresownie na rzecz lokalnego sportu. Jego zaangażowanie w opiekę nad sportowcami oraz dziećmi i młodzieżą zdobywającą piłkarskie szlify owocowało sukcesami chojnickiego sportu na arenie ogólnopolskiej.

Pośmiertny tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice Rada Miejska w Chojnicach nadała Uchwałą Nr XXVI/379/21 w dniu 29 marca 2021 r.

W kategorii: Zasłużeni Obywatele