Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 czerwca 2022

Stanisław Sobczak

Pan Stanisław Sobczak urodził się 13 stycznia 1955 r. był postacią nieprzeciętną, zapalonym animatorem wielu inicjatyw oraz oddanym samorządowcem. W latach 1992-1994 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach. Swoje wykształcenie i pasję związał z okrętami i żeglarstwem, zdobywając w tej drugiej dziedzinie dwukrotnie tytuł mistrza Polski. Na początku lat 90-tych zaangażował się w życie publiczne i tej służbie pozostał wierny, aż do swojego przedwczesnego odejścia. Znalazł się wśród założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a później Platformy Obywatelskiej oraz lokalnych komitetów wyborczych. Jego zaangażowanie było szczególnie widoczne na polu starań o dokończenie chojnickiej lecznicy, także wówczas, gdy wielu powątpiewało w pomyślny finał. Panu Stanisławowi Sobczakowi jednak nigdy nie towarzyszyło zniechęcenie, nawet wówczas, gdy osamotniony w swoich staraniach, jeździł na spotkania przypominające decydentom o konieczności zbudowania nowego szpitala w Chojnicach. Nie tylko jednak to dzieło było dla niego najważniejsze. Wspólnie z innymi osobami, które odzyskały swoje nieruchomości w latach 90-tych, zawiązał Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości, na czele którego stanął. Jak mawiał, chciał wprowadzić w tę przestrzeń reguły prawa po latach bezprawia. Pan Stanisław zmarł w dniu 15 marca 2013 r. w Gdańsku i został pochowany na chojnickim cmentarzu komunalnym.

Tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice nadała pośmiertnie panu Stanisławowi Sobczakowi Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą Nr XL/541/22 w dniu 20 czerwca 2022 r.

W kategorii: Zasłużeni Obywatele