Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 grudnia 2005

Przebudowa układu drogowego Chojnice – Charzykowy

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Działanie w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego – 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Poddziałanie w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego – 1.1.1 Infrastruktura drogowa.

Ul. Bytowska to jedna z najbardziej obciążonych dróg wojewódzkich biegnących przez teren miasta Chojnice w kierunku Bytowa i Lęborka. Podróżujący z kierunku południowej Polski chcący udać się w kierunku plaż nadmorskich Łeby, muszą poruszać się właśnie tym odcinkiem drogi. Dodatkowo dołączają do nich mieszkańcy suregionu chojnickiego, którzy wybierają się w kierunku Parku Narodowego Borów Tucholskich, czy miejscowości turystycznych ziemi charzykowskiej. Nasilający się każdorazowo w czasie lata ruch turystyczny (w tym rowerowy) oraz duża wypadkowość na tym odcinku drogi, spowodowała, iż powstał plan przebudowy ul. Bytowskiej począwszy od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 /centrum miasta Chojnice/, aż do miejscowości Charzykowy. W sumie 7 km odcinka drogowego.

Termin realizacji Projektu: 19 maj 2005 r. – 31 październik 2006 r.

Wykonawca realizacji Projektu – SKANSKA S.A.

Koszt realizacji zadania to 29 050 060,00 zł Każdy z partnerów projektu, a więc miasto, gmina, powiat i województwo dołożyły po 1/4 środków do przygotowania dokumentacji technicznej i realizacji zadania inwestycyjnego.

Wśród najważniejszych zadań, które prowadzone były w ramach inwestycji wymienić należy:

 • Przebudowę ponad 7 km odcinka drogi: wojewódzkiej nr 212 (Chojnice-Karolewo), powiatowej nr 05138 (Karolewo-Charzykowy) i gminnej położonej na terenie miejscowości Charzykowy,
 • Budowę ciągu pieszego i rowerowego (dwukierunkowego) na całym odcinku drogi Chojnice-Charzykowy,
 • Przebudowę skrzyżowań na 7-o km odcinku drogi w tym wprowadzenie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach:
  • ul. Bytowska-Karnowskiego-Reymonta
  • ul. Bytowska-Leśna
  • droga wojewódzka nr 212 z drogą powiatową nr 05138
  • ul.Bytowska-Kopernika-Konarskiego-Malinowa-Jabłoniowa (sygnalizacja świetlna wzbudzana)
 • Przebudowę Placu Jagiellońskiego w Chojnicach oraz uliczek strefy centrum łączących się z nim
 • Wymianę starych i położenie nowych mediów
 • Przebudowę skrzyżowania ul. Długiej i ul. Turystycznej w miejscowości Charzykowy na rondo oraz odcinka drogi gminnej na pieszo-jezdnię, której końcowa cześć zostanie połączona z projektowaną promenadą w m. Charzykowy.

Celem realizacji wspomnianej inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa wskazanego ciągu drogowego, w szczególności dla ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego.

Zdjęcia sprzed realizacji inwestycji

Zdjęcia z realizacji inwestycji

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji

W kategorii: Przebudowa układu drogowego Chojnice - Charzykowy