Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 grudnia 2012

Wniosek o aneksowanie terminu wykonania Strategii

Informujemy, iż obecnie trwają prace związane z analizą „Strategicznych i pośrednich celów rozwoju miasta Chojnice na lata 2012-2020”. Rozpatrywane są również wnioski organizacji, instytucji oraz lokalnych stowarzyszeń i fundacji dotyczące misji i wizji rozwoju miasta, które znajdą swoje odzwierciedlenie w dokumencie Strategii.

W związku z niezbędnym do wykonania zakresu prac związanych z analizą i możliwością uwzględnienia w/w misji i wizji, wpłynął wniosek od profesora Marka Dutkowskiego o aneksowanie terminu wykonania Strategii do 30.04.2013 roku.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020