Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 czerwca 2022

Informacja o unieważnieniu postępowania – Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, chodników i placów w Chojnicach w latach 2022-2023

Chojnice, dnia 07.06.2022 r.

KM. 271.14.2022

Informacja o unieważnieniu postępowania o wartości szacunkowej do kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

„Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, chodników i placów w Chojnicach w latach 2022-2023”

Gmina Miejska Chojnice informuje, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, chodników i placów w Chojnicach w latach 2022-2023” z uwagi na to, że kwoty jednostkowe zaproponowane przez Wykonawców którzy złożyli oferty przekraczają wartość jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Link do zamówienia publicznego: „Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, chodników i placów w Chojnicach w latach 2022-2023”

W kategorii: Ogłoszenia