Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

26 lutego 2014

Informacja o podsumowaniu prac Rady Strategii i Zespołu Koordynującego prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Chojnice

Informujemy, iż zakończona została procedura przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu  Programu Gospodarczego rozwoju miasta Chojnice pod tytułem ,,Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”. W związku z czym zaplanowano ostatnie – V posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Miasta Chojnice, które odbędzie się dnia 11 marca br. w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach.
Początek spotkania – godz. 11.00.

Podczas wspomnianych obrad, Rada Strategii ostatecznie zaopiniuje projekt ,,Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”.   Kolejnym krokiem po jej zaopiniowaniu, będzie przedłożenie dokumentu Radzie Miejskiej w Chojnicach w celu podjęcia stosownej uchwały.

Poniżej zamieszczamy projekt ,,Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”, który będzie przedmiotem dyskusji podczas obrad oraz treść zaproszenia dla członków Rady.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020