Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 marca 2014

Rada Strategii za przyjęciem dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Chojnice 2020”

W dniu 11 marca br. odbyło się piąte, a zarazem ostatnie posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020, podczas którego kluczowym punktem było podjęcie uchwały Rady Strategii w sprawie opinii na temat Celów Strategicznych, Zadań Strategicznych i Dokumentu Końcowego Strategii.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Strategii Antoni Szlanga, poczym podsumował dotychczasową pracę nad dokumentem Zespołu Wykonawczego, Rady Strategii oraz Zespołu Koordynującego. Następnie prof. dr hab. Marek Dutkowski (Zespół Wykonawczy) przedstawił na temat projektu dokumentu Strategii opinię wydaną przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a także projekt ostatecznej wersji dokumentu Strategii.
Zanim jednak podjęto uchwałę Rady Strategii w sprawie przyjęcia dokumentu przeprowadzono dyskusję, podczas której członkowie Rady wraz z Zespołem Wykonawczym przedyskutowali m.in. ostateczną nazwę dla dokumentu Strategii. Następnie projekt Strategii Rozwoju Miasta Chojnice 2020 – bo taka jest przyjęta nazwa dokumentu – został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Strategii.

Na dzień 14 kwietnia zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej, podczas której radni Rady Miejskiej podejmą ostateczną decyzję w sprawie uchwalenia dokumentu.

Irmina Łysakowska

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020