Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 października 2012

Informacja o III posiedzeniu Rady Strategii oraz planowany porządek spotkania

W dniu 6 listopada o godz. 11 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach odbędzie się III posiedzenie Rady Strategii.

Planowany porządek spotkania:

  1. Rozpoczęcie obrad – Przewodniczący Rady Strategii
  2. Głosowanie wniosku Projektu ,,Chojnicka Samorządność” w sprawie wydłużenia do lat 2030/2032/2035 Strategii Rozwoju Miasta Chojnice
  3. Przedstawienie zaawansowania prac nad Strategią Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 – Zespół Wykonawczy (ok. 15 min)
  4. Przedstawienie syntetycznych wyników i wniosków (SWOT) z dokumentu Diagnoza obecnego stanu Chojnic i tendencji zmian w mieście na tle uwarunkowań zewnętrznych – Zespół Wykonawczy (ok. 15 min)
  5. Dyskusja nad dokumentem (ok. 30 min)
  6. Przerwa (ok. 15 min)
  7. Wystąpienie ,,Zapewnienie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego Chojnic w kontekście nowych celów strategicznych” – dr Arseniusz Finster Burmistrz Miasta Chojnice (ok. 30 min)
  8. Prezentacja wariantów wizji i misji rozwojowej Chojnic – Zespół Wykonawczy (15 min)
  9. Wstępna dyskusja nad wariantami i podsumowanie (15 min).

W zakładce „Dokumenty do pobrania” dostępny jest projekt Tomu 2 opracowywanej Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020, tj. ,,Diagnoza obecnego stanu Chojnic i tendencji zmian w mieście na tle uwarunkowań zewnętrznych”, który będzie przedmiotem dyskusji w zakresie punktu 2 i 3 obrad. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze wskazanym dokumentem oraz przygotowanie i przesłanie ewentualnych uwag na adres [email protected] lub Urzędu Miejskiego.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020